top of page

Teslimat ve İade Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1.SATICIYA AİT BİLGİLER

Firma Unvanı: A ve F Dijital Dönüşüm Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Adres: Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Ağaoğlu My Office No:3/293 Bağcılar/İstanbul Telefon: +90 (850) 51 51 1 51 e-mail: info@afdijital.com Web sitesi: www.erpkampus.com

1.2.ALICIYA AİT BİLGİLER

Alıcı: www.erpkampus.com üzerinden eğitim hizmeti satınalma talebinde bulunan ALICI, beyan etmiş olduğu e-posta adresinin A ve F Dijital Dönüşüm Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI'nın SATICI'ya www.erpkampus.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmetin (“Hizmet”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ

3.1. Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları ilgili faturada belirtilmektedir.

4. HİZMET TESLİMİ VE ÜCRET İADESİ

4.1. Online e-learning uzaktan eğitim hizmeti veya anlaşmalı danışmanlar aracılığıyla verilecek eğitim programları sürecinde ALICI, eğitimin Site’de veya SATICI tarafından belirtilecek internet adresinde, sitede eğitim için belirtilen süre ile sınırlı olarak verileceğini kabul eder.

4.2. Ödemesi yapılmış eğitim programları ile sınırlı olmak üzere ALICI’ya ücret iadesi ancak müşterinin yanlış programı satın alması hallerinde yapılacaktır. Ancak, Üye’nin ders programlarını izlemeye başlamış olması durumu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili özel ders programına başlanması ile birlikte Üye cayma hakkını kullanamayacaktır.

5. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI'nın hizmet satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Teslimat ve İade Sözleşmesi: Hakkında
bottom of page